Yhdistykset perinnemaiseman hoitajina


Perinnemaiseman hoito vaatii työtä. Palkintona on kuitenkin luontoarvojen ja maiseman kohentuminen ja hyvä mieli siitä, että on tehty jotain eikä vaan päivitelty asioiden tilaa.

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen oma hoitokohde – Kotiniitty – toimii esimerkkinä siitä, miten alueen pitkäjänteiden hoito ja hankalahko byrokratia tukien saamiseksi voi onnistua, kun itse työ ja sen tulokset ovat motivoivia. Toivomme että voimme välittää innostusta ja kokemuksia myös muille yhdistystoimijoiille!

Voiko mikä tahansa yhdistys hoitaa perinnemaisemaa?

Usein perinnemaisemat ovat pieniä, kuuluvat muille kuin viljelijöille tai eivät muuten vain sovellu mukaan maatalouden harjoittamiseen. Tällöin yhdistys voi astua kuvaan kunnostamaan ja hoitamaan aluetta. Yhdistyksen ei tarvitse aloittaa maatalouden harjoittamista tai omistaa aluetta saadakseen hoitoon tukea. Yhdistykset ovatkin keskeisessä asemassa niiden alueiden hoitajina, jotka eivät ole viljelijöiden omistuksessa.

Tukikelpoisia yhdistyksiä ovat kylä-, maaseutu-, luonto-, ympäristönsuojelu- ja kulttuuriyhdistykset. Mikä tahansa rekisteröity yhdistys voi periaatteessa hakea hoitoon rahallista korvausta.  Mikään ei estä hoitamasta maisemaa ilman jonkinasteista paperisotaa aiheuttavia tukiakin.14

Maisemanhoito on parhaimmillaan mukavaa yhdessä tekemistä, virkistävää kuntoilua – ja yleensä näitä molempia.