Hoidon rahoitus


Aiemmalla ohjelmakaudella ainoastaan kourallinen yhdistyksiä haki hoitokohteilleen tukia.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 tarjoaa mahdollisuuden saada korvausta luonnonhoito- tai vesiensuojelutöistä. Yhdistykset voivat hakea hoitoon tukea Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito tai Kosteikon hoito –ympäristösopimuksella. Uusien aidattavien ja paljon raivausta vaativien kohteiden peruskunnostukseen sekä kosteikkojen perustamiseen voi hakea Ei-tuotannollisten investointien korvausta.kukka7

Rahoitusta voivat saada esimerkiksi kyläyhdistykset, maaseutu-, luonto-, ympäristönsuojelu- ja kulttuuriyhdistykset, kosteikkojen osalta myös esim. riista-, metsä- ja vesiensuojeluyhdistykset. Periaatteessa hakijaksi käy mikä tahansa rekisteröity yhdistys.