Maanvuokraus


Yhdistykset harvoin omistavat hoitamaansa kohdetta. Korvauksen saamiseksi alueen pitää olla kuitenkin hakijan hallinnassa eli omistuksessa tai vuokrattuna. Myös Kotiniitty on vuokrattuna kahdelta yksityiseltä maanomistajata.

Ympäristösopimusta haettaessa pitää vuokrasopimus liittää hakulomakkeen mukaan. Vuokrasopimuksen pitää kattaa koko sopimuskauden aika eli vähintään viisi vuotta. Hyvän vuokrasopimuspohjan voit ladata Laidunpankista.

Maanvuokraus kaupungilta tai valtiolta

Esimerkiksi kaupungeilla ei välttämättä ole resursseja omistamiensa puustoisten viheralueittensa hoitoon, joten tällaiset kohteet soveltuvat mainiosti yhdistysten vuokrattavaksi ja hoidettaviksi. Vuokrasta neuvoteltaessa kannattaa pitää mielessä, että ei ole kannattavaa maksaa vuokraa yli 20 % saatavan tuen määrästä. Myös monet luonnonsuojelualueilla sijaitsevat perinnemaisemat tarvitsevat hoitajaa.

Luonnonsuojelualueiden hoidon merkeissä ota yhteys Varsinais-Suomen 14perinnemaisemayhdistykseen tai Metsähallituksen luontopalveluihin. Mikäli alueelle sijaitsee muinaisjäännös ota yhteyttä myös Museoviraston hoitoyksikköön.