Muut tukimahdollisuudet


Yhdistykset voivat hakea rahoitusta tai apua maisemanhoidon suunnitteluun myös muuta kautta kun ympäristötukien kautta. Niin isompiin kuin pienempiin hankkeisiin on mahdollista saada tukea maaseudun kehittämiseen tähtääviltä alueellisilta toimintaryhmiltä (Leader-ryhmät), mikäli perinnemaisemien ja esim. kylämaiseman hoito on osa toimintaryhmän tavoitteita. Myös muita tukimahdollisuuksia on, joista esimerkkinä toimii Uudenmaan luonnonsuojelupiirin perinnemaiseman hoidon ja työttömien työllistämisen yhdistävä Ketosirkka-hanke.

Leader-hankkeet

Leader-toimintaryhmiltä voidaan hakea rahoitusta monenlaisiin kylien hankkeisiin, joiden avulla voidaan kohentaa kylämaisemia, rakentaa luontopolkuja ym. Tukea myönnetään ensisijaisesti niille hankkeille, jotka tehokkaimmin edistävät paikallisen kehittämisstrategiamme tavoitteita. Esim. Vakka-Suomen alueella toimiva Ravakka tukee mm. kulttuuriympäristöjen ja niiden rakennuskannan, perinnemaisemien ja maiseman hoitoa ja kestävää kunnostamista ja hoitoa.

Muut hankkeetkukka1

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä käynnistyi helmikuussa 2015 Ketosirkka-hanke, joka jatkaa piirin aiempien hankkeiden linjaamia tavoitteita. Näihin kuuluvat uhanalaisten lajien esiintymien ja luontotyyppien hoito, jossa keskeisellä sijalla on perinnemaisemien hoito. Hankkeessa myös luodaan edellytyksiä kohteiden jatkohoidolle projektin päätyttyä. Samalla työllistetaan pitkäaikaistyöttömiä perinnemaisemien hoitoon ja parannetaan heidän valmiuksiaan työelämään palaamisen suhteen. Hanketta rahoittavat ELY-keskus (työllisyyspoliittinen tuki)  ja Rudus Oy.