Tuen hakeminen


Yhteenveto hakemuksesta

 • Hakemuslomake
 • Hoitosuunnitelma
  1. Suunnitelmaselostus ja sen toteutusaikataulu
  2. Hoitokohteen sijaintikartta
  3. Tarkempi kartta hoidettavasta alueesta, johon on osoitettu hoitotavat
  4. Hoitoon osallistuvat tahot ja mahdolliset sopimusjärjestelyt
  5. Valokuvia (ei pakollinen, mutta suositeltavaa)
 • Ote kokouspöytäkirjasta
 • Selvitys allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeudesta
 • Kohdealueen vuokrasopimus koko sopimuskaudelle

 


Alla on pitkä lista asioita, jotka sinun tulisi tietää tai hoitaa, kun lähdet hakemaan tukea hoitokohteelle. Jos jaksat lukea palluralistan läpi, selviät varmasti helpommin myös tukihaun paperisodasta!

 • Tukien hakuvaiheessa on saatavana neuvontaa. Korvauksen tarkoituksena on kattaa myös suunnittelun kustannukset, tehtiinpä se itse tai palkatun suunnittelijan avulla.
 • Selkokielisiä oppaita perinnemaisemiin tutustumiseksi löytyy esimerkiksi MAVIn sivuilta.
 • Selvitä aluksi maanomistusolosuhteet.
 • Selvitä olemassa oleva tieto alueesi luonto- ja kulttuuriarvoista, jos sellaista on alueelta kerätty (kaavat, julkaisut, internet, historiatieto).
 • Luonnonsuojeluun ja perinnemaisemiin liittyvät tiedot saat nopeimmin omasta ELY-keskuksestasi.
 • Hoitokohteita-välilehdeltä voit käydä tutustumassa esimerkkikohteisiin.

Hakulomakkeet

 • Jos perinnebiotoopin hoidon aloitus vaatii kunnostustoimia, jonka kustannuksia erityistuen kattotaso ei riitä kattamaan, voit hakea starttirahana Ei-tuotannollisten investointien tukea kohteen alkukunnostukseen (esim. raivaus ja aitaaminen).
 • Starttirahan jälkeen on haettava korvausta kohteen hoitamiseksi Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito –ympäristösopimuksella
 • Ympäristösopimushakemukset sekä ei-tuotannollisten investointien tukihakemukset tulee lähettää ELY-keskukseen 15.6.2016 mennessä.
 • Sopimuslomake löytyy suomi.fi -sivustolta: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (sis. perinnebiotooppien hoidon)

Hakemuksen liitteet

 • Hakuehdot ja -ohjeet löydät kunkin hakemuslomakkeen lopusta liitteenä.
 • Kaikkiin tukihakemuksiin liitetään hoitosuunnitelma.
 • Hakemuksen liitteeksi vaaditaan yhdistyksen hallituksen päätös hakea tukea (ote ko. kokouksen pöytäkirjasta).
 • Yhdistyksen kannattaa nimetä joukostaan vastuuhenkilö, joka hoitaa tukiin liittyvät paperiasiat ja vastaa hoidon organisoinnista.
 • Hakemuksen allekirjoittajalla on oltava nimenkirjoitusoikeus, josta on liitettävä todistus hakemuksen mukana.
 • Sopimusalue on oltava yhdistyksen hallinnassa koko sopimusajan, vuokrasopimus liitetään hakemukseen.
 • Vuokrasopimukseen on syytä kirjata alueella toteutettavat toimenpiteet pääpiirteissään.
 • Hakemuslomake lähetetään liitteineen oman alueen ELY-keskuksen ETOK-vastuualueelle.

Muista…

 • Ympäristösopimusten korvauksen maksatusta tulee hakea keväisin huhtikuun loppuun mennessä.
 • Ei-tuotannollisten investointien tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.
 • Hoitotoimet on toteutettava suunnitellusti ja niistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa.
 • Jos hoitosuunnitelmasta poiketaan, tulee poikkeamasta ilmoittaa ELY-keskukseen viimeistään 10 päivän kuluttua tuettavaa toimintaa koskevista muutoksista.kukka8
 • Mikäli sopimuksesta luovutaan ennen tukikauden loppua, maksettu tuki peritään takaisin. Tukea ei kuitenkaan peritä takaisin, jos luopumisen syynä on säädösten mukainen ylivoimainen este.

 

Päivitetty 11.4.2016