Hakamaat


Kirkkonummelaisella laidunnetulla hakamaalla puusto on vielä varsin tiheää. Alueesta saisi hienon koivuhakamaan havupuustoa poistamalla ja koivua harventamalla. Säästettävä puusto kannattaa jättää luonnollisiin pieniin ryhmiin. Avoimille reunoille on hyvä säästää yksittäisiä puita kehittymään leveälatvaisiksi maisemapuiksi.

Muutamia vuosia laiduntamattomalla hakamaalla Laitilan Valkossa on säilynyt runsaasti avoimia niittylaikkuja. Alkuraivauksen yhteydessä kannattaa poistaa kuolleet katajat ja nuorpuusto.

Myös metsäsaarekkeilla voi olla hakamaapiirteitä, kuten Vehmaan kohteella. Jos saareke on riittävän suuri laidunkäyttöön, kannattaa sen hakamaisuus ennallistaa harventamalla ennen laidunnuksen aloittamista..