Kedot


Kedot ovat kuivia niittyjä, jotka sijaitsevat usein mäkien aurinkoisilla rinteillä kylien tuntumassa ja Lounais-Suomessa tyypillisesti rautakautisilla asuinpaikoilla. Metsittynyt kallioketo Kaarinan Vaarniemessä vaatii voimakasta raivausta. Parhaimpien ketolaikkujen ympäriltä voidaan poistaa lähes kaikki varjostava puusto ja jatkossa niittää rehevämpiä kohtia.

Luonnostaan karut kedot, kuten Dragsfjärdin Hiittisten kedot, eivät vaadi kovin suuria hoitotoimia. Niitto ketokasvien kukkimisen jälkeen elokuun loppupuolella on hyvä hoitotoimenpide. Joillekin kedoille riittää hoito joka toinen vuosi. Saariston kyläkedot kaipaavat silloin tällöin matalan katajikon raivaamista ja rehevimpien kohtien niittoa.