Kulttuurikohteet


Historiallisten rakennusten lähiympäristöt

Kohde voi olla esim. historiallisen rakennuksen lähiympäristö tai vanha pihapiiri. Kyläyhdistykset hoitavat arvokkaita ympäristöjään ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten lähiympäristöjä usein ilman rahoitusta.

Eurajoen Irjanteen kirkon kohteen niittoa voisi jatkaa tai laajentaa ja tehostaa hoitosopimuksen turvin (esimerkiksi niittämällä reheviä osia 2 kertaa kesässä).

Laitilassa Untamalan kirkon vieressä kasvaa mm. jänönapilaa.Vanhat pihapiirit

Salon Perniön Somerikon niityn edustavaan lajistoon kuuluvat mm. sinisenä kukkiva neidonkieli ja suurilehtinen tummatulikukka. Niitto loppukesällä olisi hyvä hoitomuoto tällaiselle kohteelle. Tummatulikukkia voi niiton yhteydessä säästää talventörröttäjiksi.

Lapissa vanhat pihapiirit ovat usein niin kutsuttuja kyläkenttiä, joilla on vieläkin kulutuksensa (ja paikoin porolaidunnuksen tai niiton) ansiosta säilynyt edustava lajisto. Niiden kasvillisuus on usein sekoitus varpuja ja niittykasvillisuutta – ja paikoin voidaankin puhua kangasketomaisesta kasvillisuudesta.