Rantaniityt


Järven ja joenrantaniityt ovat oivia laidunnuskohteita, etenkin kun niillä on aiempaa laidunnushistoriaa ja siitä jäljellä näkyvissä matalan rantaniittykasvillisuuden laikkuja. Laidunnukseen ryhdyttäessä myös rannan nuorpuustoa tulisi harventaa ja poistaa avoimelle rantaniitylle levittäytyneet puuntaimet. Laajempia merenrantaniittyjä voidaan laiduntaa, tasaisia ja kivettömiä rantaniittyjä myös niittää. Yhdistysten hoitamiksi soveltuvat erityiset pienet niitettäväksi soveltuvat kohteet.

Ensimmäisissä kuvissa kunnostettavia merenrantaniittyjä Eurajoella.

Järvenrantaniitty Kylmäkoskella soveltuisi kunnostettavaksi ei-tuotannollisella investointituella.