Metsälaitumet


Umpeenkasvaneen entisen laidunmetsän Mynämäen Uotilassa tunnistaa vanhoista, lahoista lehtipuista ja katajista. Kun alikasvoskuuset poistetaan ja nuoria puita harvennetaan vanhoja lehtipuita säästäen, saadaan niittyaukkoja sisältävä edustava sekapuustoinen metsälaidun. Jatkohoidoksi soveltuu parhaiten laidunnus.

Eurajoella, entiseen metsälaitumeen rajautuvalla puoliavoimella hakamaalla puustoa voitaisiin vielä jonkin verran harventaa. Lehtomaisella metsälaitumella erityisesti kuusia kannattaa poistaa, sillä niiden neulaset happamoittavat maaperää.