Hoidon suunnittelu


Kaikkiin erityistukisuunnitelmiin tarvitaan aina liitteeksi hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmasta tulee käydä ilmi tiedot, jotka vaikuttavat tuen saantiin. Hoidon suunnittelu kannattaa, vaikkei rahoitusta haettaisikaan. Tällöin kohteen hoitotyöt tapahtuvat johdonmukaisesti ja työn tavoitteet tulevat mietittyä etukäteen. Suunnittelun aikana on syytä pohtia runsaasti eri vaihtoehtoja sekä miettiä toimenpiteiden vaikutuksia – ja ennen kaikkea omia voimavaroja. Ei kannata sitoutua sellaiseen, josta ei usko selviytyvänsä! Esimerkiksi laidunnuksen aloittaminen pitää harkita tarkasti: jaksammeko varmasti huolehtia eläimistä joka päivä usean vuoden ajan?

Kotiniityn hoitotoimenpiteiden suunnittelu voitiin aloittaa hyvin rauhallisessa tahdissa. Jos suunnitteluun käytetään ulkopuolista suunnittelijaa, kannattaa varata aikaa. Vaikka Kotiniityn hoitotöiden suunnitteluun osallistui iso liuta asiantuntijoita, aina ei suunnittelussakaan oltu ihan yksimielisiä siitä, mitä pitäisi tehdä. Mitkä puut kaadetaan, millä aikataululla, laidunnetaanko lehmillä vai lampailla, onko kulotuksesta hyötyä vai haittaa jne. Lopulta kuitenkin saatiin käsikirjoitus kuntoon.

Koska hoitokohteen kaikkia osia ei saatu vuokrattua samanaikaisesti, jouduttiin reilun kahden hehtaarin alueelle tekemään kolme erityistukisuunnitelmaa ja yksi ei-tuotannollisten investointien tukisuunnitelma. Kaikki neljä hoitosuunnitelmaa osittain toistavat toisiaan, niissä on paljon päällekkäistä asiaa. Suunnitelmista voi halutessaan ottaa mallia.

Ei pidä kuitenkaan säikähtää suunnitelmien monimutkaisuutta: se on huomattavasti yksinkertaisempaa, jos kohde on selkeä ja jos ei tarvitse tehdä muutoksia matkan varrella. Kotiniitylle tehtiin ensiksi siis yksi yhteinen suunnitelma (1). Koska sitä ei ensimmäisessä vaiheessa saatu kokonaan vuokralle, tehtiin korjattu suunnitelma (2). Kun toinenkin alue saatiin mukaan, sille päätettiinkin kokeilumielessä (ensimmäisenä Suomessa) hakea ”starttirahaa” (eli ei-tuotannollisten investointien tukea) (3) ja vasta sen jälkeen erityisympäristötukea (4). Normaalisti selvitään vain yhdellä hakemuksella.

Hoitosuunnitelmat ja selvitykset 2007 – 2014

1. Hoitosuunnitelma

  • Erityistukihakemus 30.4.2007, mukana kolme lohkoa: 2 yksityisen niittylohkoa ja kunnan hakalohko

2. Korjattu hoitosuunnitelma

  • Kunnan osuus on jätetty pois. Alkuperäinen suunnitelma oli tehty siltä pohjalta, että koko kylätontti tulee laidunnukseen. Koska kunnalta ei saatu vuokrasopimusta, piti kahdelle yksityisen omistamalle lohkolle tehdä päivitetty hoitosuunnitelma. Uusi hoitosuunnitelma perustui niittämällä tehtävään hoitotyöhön.

3. Hoitosuunnitelma

  • Ei-tuotannollisten investointien tukeen liittyvä hakemus, joka tehtiin kunnan omistamalle hakamaalle 30.6.2008. Vuokrasopimus samaiselle alueelle saatiin vihdoin kunnan kanssa allekirjoitettua loppuvuonna 2008. Sopimuksesta saatiin myöntävä päätös Varsinais-Suomen TE-keskukselta 17.3.2009, minkä jälkeen kustannukset olivat hyväksyttäviä.

4. Hoitosuunnitelma

  • Hakamaaosan erityistukihakemus oli mahdollista jättää Varsinais-Suomen TE-keskuseen 30.4.2009. Tätä tukea edelsi ei-tuotannollisten investointien tuki, joka oli voimassa erityistuen alkamiseen 1.10.2009 asti.

Luontoselvitykset

Perhosselvitys